EVENT AGENDA

Een nieuwe Eerste Kamer: wat nu?

Op woensdag 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Nederland gaat dan naar de stembus om nieuwe Statenleden te kiezen in hun provincie. Los van regionale belangen zijn de Provinciale Verkiezingen ook interessant vanuit nationaal perspectief, omdat de provinciale Staten op hun beurt de leden van de Eerste Kamer kiezen. Vaak is dit een moment van de waarheid voor het kabinet: zonder meerderheid in de Eerste Kamer ziet de werkelijkheid er voor de coalitie heel anders uit.

Volgens de meeste peilingen van nu verliezen de regeringspartijen (ruim) de meerderheid als we in maart naar de stembus gaan. Hoe dan ook ontstaat er een nieuwe Haagse realiteit. Wat is de impact op de politieke besluitvorming in de Tweede Kamer? Hoe is de wisselwerking tussen de beide Kamers? Hoe benut je beide Kamers in je belangenbehartiging? En nog belangrijker: ontstaan er zo nieuwe kansen om jouw belang op de agenda te zetten?

Opzet
Tijdens een volledig verzorgd avondprogramma brengen we je volledig op de hoogte. We beginnen met een klein lopend buffet, waarna we onder leiding van Prof. dr. Bert van den Braak (hoogleraar parlementaire geschiedenis en parlementair stelsel) de verkiezingen gaan nabeschouwen. Wat is de impact van de Provinciale Statenverkiezingen op de Eerste Kamer? Van den Braak reflecteert op de verkiezingen, waarbij veel ruimte is voor interactie met het publiek. We sluiten de avond af met een gesprek met Eerste Kamerlid Roel Kuiper, die vanuit eigen ervaring vertelt hoe de Eerste Kamer in de afgelopen jaren veranderd is. Ook zal hij reflecteren op de actualiteit. 

Het programma zal er als volgt uitzien:
18.00 Klein lopend buffet
18.45 Nabeschouwing: Prof. dr. Bert van den Braak
19.30 De veranderende Eerste Kamer met Roel Kuiper

Datum en locatie
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 maart, de dag na de Provinciale Verkiezingen, van 18.00 tot 20.00 uur (inloop vanaf  17.45 uur) bij de Public Affairs Academie, Benoordenhoutseweg 88 in Den Haag.

Aanmelden en informatie
Dit geheel verzorgde avondprogramma is kosteloos. Je kunt je aanmelden via het onderstaande formulier. Voor meer informatie of vragen kun je ons bereiken via info@paa-vanoortenvanoort.dpipreview.nl of 070 – 32 42 765.