EVENT AGENDA

Hoe werken de provinciën?

Provinciale Statenverkiezingen: hoe werken de provinciën?
Nu het stof van de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart weer is neergedaald, nemen we je mee naar de wereld van provinciale politiek. Hoe werkt deze politieke laag? Wat speelt hier? Welke issues staan hier vooral op de agenda en welke vooral ook niet? Wat zijn de verschillen met de nationale of lokale lobby? In hoeverre verschilt de bestuursstructuur van de provincie van die van de gemeente? Maar nog belangrijker: waar en wanneer kun je optimaal invloed uitoefenen na de verkiezingen?

Opzet
Tijdens deze workshop van vier uur leggen we je uit wat er allemaal veranderd is sinds 20 maart. Aan de hand van de (politieke) actualiteit duiden we de meest opvallende provinciale issues, feiten en trends. Vervolgens gaan we aan de slag met jouw belang. Hoe krijg je het op de agenda? Hoe kom je er bij de provincie doorheen? Loont het ook voor jouw issue om energie in de provinciale politiek te steken? In de training is zowel ruimte voor theorie als praktijk, en zowel inhoud als inspiratie! Met als rode draad: altijd een expliciete link naar jouw dagelijkse praktijk. Na de workshop heb je een antwoord op de volgende vragen:

– Hoe werkt de provincie?
– Wat kan de provincie jou bieden?
– Hoe frame je je issue zodat het relevant wordt voor de provinciale politiek?

– Welke instrumenten zijn er om de provinciale politici en bestuurders te bereiken?
– Wat is de juiste timing en wat zijn kansrijke lobbymomenten?

Tevens ontvang je van ons een gloednieuwe digitale publicatie. Indien mogelijk en door de deelnemers gewenst schuift ook een gastspreker aan.

Datum en locatie
De workshop vindt plaats op donderdag 11 april tussen 10.00 en 14.00 uur bij de Public Affairs Academie, Benoordenhoutseweg 88, Den Haag.  

Aanmelden en meer informatie
De kosten voor deze workshop bedragen €300,- (exclusief BTW, inclusief lunch) per persoon. Je kunt je aanmelden via het formulier hieronder. Bij meerdere aanmeldingen vanuit je organisatie ontvang je vanaf de tweede aanmelding 20% korting. Voor meer informatie of vragen kun je ons bereiken via info@paa-vanoortenvanoort.dpipreview.nl of 070 – 32 42 765.