EVENT AGENDA

Hoe ziet de belangenorganisatie van de 21ste eeuw eruit?

Een nieuwe organisatietype krijgt vorm via internetactivisme, zoals MoveOn in de Verenigde Staten, GetUp! in Australië en de Goede Zaak in Nederland. Deze organisaties hebben een open lidmaatschap, dus iedereen kan lid of supporter worden zonder dat een financiële bijdrage vereist is. Via crowdsourcing en crowdfunding kunnen dit soort groepen rekenen op input voor hun politieke agenda’s en geld voor het financieren van hun campagnes.

Op deze manier spreek je een breed publiek aan, en heb je door deze verruimde achterban meer politieke slagkracht. Maar kan je dit model combineren met een organisatie die een duidelijk afgebakende achterban heeft? En hoe verhouden deze “supporters” zich tot (betalende) leden? Om een antwoord te geven op deze en andere vragen neemt dr. Bert Fraussen ons mee naar de wereld van het internetactivisme.

Opzet
Bert zal de organisatie-structuur en werkwijze van deze 3de generatie van belangengroepen (zogenaamde “digital natives”) toelichten. Maar we gaan ook aan de slag met jouw organisatie: in hoeverre kan dit model van open lidmaatschap door jou worden toegepast? Aan de hand van een overzicht van de laatste wetenschappelijke stand van zaken en praktische kennis laat Bert zien waar de (online) kansen liggen. Maak jij van je belang een beweging?

Datum en locatie
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 mei tussen 15.00 en 17.00 uur bij de Public Affairs Academie, Benoordenhoutseweg 88 in Den Haag.

Aanmelden en meer informatie
De kosten voor deze workshop bedragen €75,- (excl. BTW). Je kunt je aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. Voor meer informatie of vragen kun je ons bereiken via info@paa-vanoortenvanoort.dpipreview.nl of 070 – 32 42 765.