EVENT AGENDA

Iedere organisatie een denktank

Denkkracht, draagvlak en visie in eigen beheer?
Politici, ambtenaren en andere beleidsmakers hebben steeds meer behoefte aan betrouwbare partners die op strategisch niveau meedenken over de uitdagingen van de toekomst. In de prijswinnende publicatie ‘Think tanks and strategic policymaking: the contribution of think tanks to policy advisory systems’ beargumenteert Dr. Bert Fraussen van Universiteit Leiden dat denktanks bijzonder veel potentie hebben om deze belangrijke strategische rol te vervullen. 

De workshop ‘Iedere organisatie een denktank’ op woensdag 14 november zal zich richten op wat andere organisaties, zoals belangengroepen, bedrijven en publieke organisaties, uit dit onderzoek kunnen leren. Moeten zij ook meer als denktank functioneren, of misschien zelfs in hun eigen omgeving een denktank opzetten? Is dit een interessant instrument voor het ontwikkelen van visie en draagvlak? Zijn denktanks een mogelijk alternatief voor coalities en allianties, die vaak hun eigen organisatiebelangen en agenda’s hebben? In deze bijeenkomst behandelen we deze vragen vanuit de wetenschap en de praktijk, waarbij ook jullie perspectieven en ervaringen worden meegenomen.

Opzet
Dr. Fraussen
zal aan de hand van zijn artikel en ander wetenschappelijk onderzoek de potentiële meerwaarde van denktanks toelichten en hun strategische rol in een bredere bestuurlijke en maatschappelijke context plaatsten. Zijn blik vanuit de wetenschap wordt aangevuld met het perspectief uit de praktijk door Marielle van Oort, die dieper zal ingaan op de rol van strategische kennis in de lobby en de verschillen in effectiviteit tussen denktanks en coalities of allianties. In deze interactieve workshop staan daarnaast ook jouw ervaringen, vragen en ideeën centraal. De inzet is om gezamenlijk te verkennen of een denktank op organisatieniveau het gepaste instrument is om denkkracht, draagvlak én visie in eigen beheer te krijgen.

Datum en locatie
De bijeenkomst vindt plaats in Campus Wijnhaven, Turfmarkt 99 in Den Haag. We beginnen om 16.00 uur (inloop 15.45 uur) en de avond zal duren tot ongeveer 18.00 uur, met aansluitend een borrel.

Aanmelden en informatie
Deze bijeenkomst is gratis. U kunt zich aanmelden door dit formulier in te vullen. Voor meer informatie kunt u ook contact met ons opnemen via 070 – 32 42 765 of info@paa-vanoortenvanoort.dpipreview.nl