EVENT AGENDA

Issue- en stakeholdermanagement

Maatschappelijke ontwikkelingen, andere stakeholders, de politieke actualiteit. Allemaal factoren die medebepalen hoe hoog jou wissue op de agenda staat. Maar hoe breng je dit in kaart? Hoe zorg je voor een goede structuur? En hoe benut je deze kennis om je issue écht te kunnen agenderen? Met deze vragen gaan we aan de slag tijdens de webinar Issue- en stakeholdermanagement.

Opzet
In de workshop gaan we kort in op de theorie achter de het in kaart brengen van issues en stakeholders. Waarom is dit zo nuttig, en hoe werkt het precies? Dit doen we met een ervaren trainer en adviseur in wiens werk issue- en stakeholdersanalyses onmisbaar zijn.

Vervolgens gaan we aan de hand van enkele casussen zélf aan de slag. Je leert waar en hoe de verbanden liggen, wie je wel en niet mee moet nemen en hoe je schematisch kunt weergeven waar voor jou de kansen liggen. In de webinar leer je te werken met een praktische tool voor nu en een zeer nuttige vaardigheid voor toekomstige issues!

Datum en tijd
De webinar vindt plaats op woensdag 14 oktober tussen 15.00 en 16.30 uur.

Aanmelden en meer informatie
De kosten voor deze webinar bedragen €40 (exclusief BTW). Je kunt je aanmelden via deze link. Meer informatie? Neem contact met ons op via info@paa-vanoortenvanoort.dpipreview.nl of 070-3242765.