EVENT AGENDA

Karel Joos: Lobbyen

Boekbespreking! ‘Lobbyen’ van Karel Joos
Ondanks het feit dat lobbyen al eeuwen bestaat, duiken er nog altijd een aantal hardnekkige misverstanden op in het publieke debat. “Big Pharma”, de “bankenlobby”, of zelfs de “klimaatlobby”; bij velen leeft nog altijd het idee dat lobbyen gelijkstaat aan achterkamertjespolitiek. Bedrijven én overheden hebben daarbij elk hun eigen vooroordelen en praten daardoor vaak langs elkaar heen.

In ‘Lobbyen: Invloed, inzicht impact. Hoe bedrijven beleidsmakers kunnen overtuigen’ gaat Karel Joos, lobbyist en schrijver van eerdere boeken over lobbyen, deze vooroordelen en valse percepties te lijf. Hij beschrijft hoe het werk van een goede corporate public affairs-professional eruit ziet, en hoe publieke en private sector op een effectieve manier met elkaar overweg kunnen. Hij gaat daarbij in op de basisconcepten achter het lobbyen, maar ook op veelgemaakte fouten en de actualiteit.

Opzet
Hoe is ‘Lobbyen’ tot stand gekomen? In welke opzichten heeft Karel het boek, dat volgt op de eerdere versie van 2015, geactualiseerd? Wat zou hij belangenbehartigers meegeven? Deze en nog veel meer vragen staan centraal tijdens de boekbespreking over ‘Lobbyen’.

Tijdens de bijeenkomst geeft Joos eerst een korte presentatie van zijn boek, waarin hij uitlegt waarom er zoveel hardnekkige misverstanden bestaan over lobbyen en belangenbehartiging. Hij gaat ook in op de juiste ingrediënten van een succesvolle public affairs-campagne, en laat aan de hand van concrete voorbeelden zien waar kansen en risico’s liggen. Aan het einde van de bijeenkomst is er genoeg ruimte om Karel een aantal vragen te stellen.

Datum en locatie
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 4 september bij de Public Affairs Academie, Benoordenhoutseweg 88, in Den Haag. We beginnen om 15.00 uur (inloop 14.45 uur) en eindigen rond 17.00 uur.

Aanmelden en meer informatie
Deelname aan deze boekbespreking is gratis. Je kunt je aanmelden via het onderstaande formulier. Voor meer informatie kun je uiteraard contact met ons opnemen via info@paa-vanoortenvanoort.dpipreview.nl of via 070-3242765.