EVENT AGENDA

Masterclass Public Affairs voor communicatieprofessionals | december 2022

Veel professionals zijn van mening dat communicatie en public affairs nauw met elkaar verbonden. Zij zien public affairs dan ook als een vorm van strategische communicatie. Zowel in communicatie als in public affairs gaat het namelijk om het formuleren van de juiste boodschap, gericht op een speciale arena met eigen spelregels. Er is een duidelijk verwantschap tussen hoe je je boodschap vormgeeft en het spelen van het politieke spel. Maar hoe zien die raakvlakken er dan precies uit en hoe kun je als communicatieprofessional optimaal profiteren van public affairs instrumenten?

Tijdens deze training kijken we naar public affairs vanuit een communicatieperspectief. Wat houdt public affairs precies in en welke basiselementen zijn te onderscheiden? Wie is je publiek en wanneer kom je in actie? Hoe bouw je een succesvolle strategie rond lobbytrajecten? Welke communicatie-instrumenten zet je in bij public affairstrajecten? En hoe zorg je ervoor dat strategische communicatie en public affairs goed op elkaar aansluiten en elkaar juist kunnen versterken? Deze en vele andere vragen zullen in deze masterclass aan bod komen.

Deze masterclass is speciaal bedoeld voor communicatieprofessionals die zich willen verdiepen in public affairs en politiek, omdat zij vanuit hun werk de raakvlakken tussen beide specialismen zien en ervaren. Met de kennis opgedaan in deze masterclass kunnen ze nog beter werken aan een sterkere positionering van de organisatie.

Opzet
Het doel van deze masterclass is om inzicht te krijgen in het Haagse lobbyproces en de link tussen lobbyen en communicatie. We bespreken met een groep van maximaal vijftien personen de grondbeginselen van public affairs en lobby. We hebben daarbij aandacht voor zowel de theorie als de praktijk. De masterclass behandelt in elk geval de volgende drie thema’s:

1. Introductie public affairs: verschillen en raakvlakken met het strategisch communicatieplan
Allereerst kijken we naar de verschillen, maar ook naar de raakvlakken van public affairs met een strategisch communicatieplan. Hoe kunnen de twee invalshoeken elkaar versterken? Waar liggen de kansen en waar de risico’s? We gaan in op dit soort vragen en geven je ook inzicht in het Haagse lobbyproces.

2. Rollen binnen public affairs: hoe bouw je aan een communicatiestrategie die in lijn is met Public Affairs?
Daarna geven we een overzicht van de verscheidende rollen binnen public affairs. Hoe positioneer je je organisatie? Is dit afhankelijk van het publiek of je politieke opponenten? Waar maakt communicatie het verschil? Hiermee krijg je de tools in handen om te komen tot een krachtige strategie.

3. Communicatie-instrumenten in public affairs
Uiteindelijk draait zowel public affairs als communicatie om het creëren van impact. Daarom behandelen we ook alle communicatiemiddelen en -instrumenten die in public affairs worden gebruikt om het beleid te beïnvloeden. We gaan het hebben over onder andere framing, het persoonlijke verhaal en het inzetten van verschillende media. Hierbij komt ook timing aan bod: wanneer zet je welk instrument in?

Datum en tijd
De masterclass vindt plaats op donderdag 8 december 2022, van 10.00 – 16.00 uur bij de Public Affairs Academie, Benoordenhoutseweg 88 te Den Haag.

Aanmelden en meer informatie
De kosten voor deze masterclass bedragen €750,- (exclusief BTW, inclusief lunch). Je kunt je aanmelden of meer informatie opvragen via het formulier hieronder. Verder kun je vanzelfsprekend contact met ons opnemen via info@paa-vanoortenvanoort.dpipreview.nl of 070 324 27 65.