EVENT AGENDA

Online Vierluik – De provinciale verkiezingen: jouw moment van invloed

Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen van de Provinciale Staten plaats. Een mooie kans om jouw belang bij de provincies onder de aandacht te brengen en politieke banden aan te halen. Om dit goed te kunnen doen, is het van belang te weten wat de provincie doet, wat haar beleidsdomeinen zijn en wat de politieke spelregels van de provincie zijn. Maar vooral ook hoe jij de komende periode kunt benutten om invloed uit te oefenen.

Opzet vierluik
In dit speciaal op de aanstaande verkiezingen gerichte vierluik gaan we in op de algemene lobbylijnen maar reflecteren we nadrukkelijk ook op elkaars vragen en mogelijke oplossingen. Eventueel haken we gastsprekers aan. Op basis van de vragen die in de reeks masterclasses aan de orde komen bewaakt de trainer voortdurend dat het vierluik aansluit bij de wensen van de deelnemers.

1. Algemeen: public affairs
Wat is lobby, hoe lobby je en wat heb je hiervoor nodig? Met deze masterclass begin je goed aan de beïnvloeding op provinciaal niveau. Je gaat actief aan de slag met de basis van lobby en public affairs. Vanuit een theoretische startpunt, maar altijd gericht op de dagelijkse praktijk. We nemen je mee in effectieve strategieën en laten je zien waar de kansen liggen en waar, wanneer en hoe jouw lobby het verschil kan maken.

2. Programma en campagne
In deze masterclass geven we je tools in handen om effectief invloed te kunnen uitoefenen op de programmacampagnes voor de Statenverkiezingen. Hier liggen kansen voor jou als belangenbehartiger om je stem te laten horen. Tegelijkertijd vraagt het om proactief en slim schakelen met de middelen en instrumenten die je hebt. Hoe zet je je communicatiekracht in? Hoe maak je je achterban zichtbaar? En wat is de rol van de media voor jouw belang? De masterclass geeft antwoord op deze en andere vragen.

3. Help, nieuwe Provinciale Staten!
De verkiezingen zijn voorbij. Wat nu? De nieuwe samenstelling van de Provinciale Staten vraagt om een nieuwe kennismaking om jouw belang onder de aandacht te brengen. Maar hoe ga je te werk en hoe bouw je met nieuwe Statenleden een duurzame relatie op? In deze masterclass geven we je ideeën en instrumenten hoe je dit kunt oppakken. Ook gaan we in op je mogelijke invloedsuitoefening in de collegeonderhandelingen.

4. Help, een nieuwe gedeputeerde!
Een nieuw College van Gedeputeerde Staten met een nieuw collegeakkoord. Wat zijn de eerste stappen die je zet? Hoe lees je het akkoord vanuit kansen? En over welke drempels stap je heen om bij de gedeputeerde in het vizier te komen en een partnerschap aan te gaan? De beantwoording van deze en andere voor jou relevante vragen staat in deze masterclass centraal.

Aanmelden en meer informatie
Deze online vierluik vindt online plaats op vier dinsdagen tussen 19:00 en 21:00.

  • 6 september (deel 1)
  • 13 september (deel 2)
  • 21 maart (deel 3)
  • 16 mei (deel 4)

Deelname kost € 400,- (exclusief btw) als je aan alle vier bijeenkomsten deelneemt. Een afzonderlijke bijeenkomst kost € 125,- (exclusief BTW). De factuur ontvang je na afloop van het vierluik. Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier. Dit vierluik bieden we ook incompany aan. Informeer naar de mogelijkheden.

[contact-form-7 id=”6368″ title=”Responsief aanmeldformulier | Vierluik Provinciale verkiezingen”]