EVENT AGENDA

Politieke psychologie: Authentiek leiderschap in public affairs

Vaak vergeten we dat beïnvloeding vooral ook een psychologisch proces is. Naast het kennen van politieke instituties, het tegen elkaar afwegen van verschillende communicatie- en beïnvloedingsinstrumenten én het herkennen van de juiste momenten is het daarom als PA-professional ook nuttig te weten hoe jij zelf bijdraagt aan het proces. Hoe kun je authenticiteit benutten? Hoe kun je jouw karakter en persoonlijkheid inzetten? Op deze vragen gaan we in tijdens dit unieke drieluik!

Wat zijn overtuigingssystemen? Hoe beïnvloed je politiek gedrag? Hoe komt jouw authenticiteit over op de ander? Wat is persoonlijk leiderschap in je vak? Hoe zet je dat persoonlijk leiderschap in? Deze en meer vragen komen aan de orde tijdens deze boeiende en unieke leergang.

Docenten en begeleiding
Dit drieluik aan workshops wordt verzorgd door Dr. Femke E. Bakker.
Zij is universitair docent politicologie aan de Universiteit Leiden en specialist in politieke psychologie. Femke zal aan de hand van haar eigen onderzoek en andere wetenschappelijke inzichten laten zien hoe je (politieke) psychologie kunt benutten in je werk als PA-professional. Daarnaast gaat zij uitgebreid in op het inzetten van je eigen stijl, persoonlijkheid en kracht bij het beïnvloeden. Wat is de impact die je bewust of onbewust hebt?

Femke wordt hierbij ondersteund door Marielle van Oort, ervaren adviseur public affairs en directeur van de Public Affairs Academie. Zij zal voortdurend de link leggen met de dagelijkse realiteit van belangenbehartiging.

Opzet
Dit drieluik bestaat uit drie workshops die alleen in samenhang te volgen zijn:

I. Politieke psychologie en beïnvloeding (11 oktober 2022 16.00-18.00 uur)
In de eerste sessie gaan we het hebben over het werkveld politieke psychologieën hoe concepten hieruit kunnen bijdragen aan een public affairs- of communicatiestrategie. Persoonlijkheid, overtuigingen, cognitieve bias spelen een rol in het beïnvloeden van politiek gedrag. Hoe zeer ben jij je bewust van de overtuigingsstrategieën die je inzet? Wat zou je meer willen toepassen?

We verkennen de inzichten vanuit de wetenschap en gaan met elkaar in gesprek over hoe jij deze inzichten in de dagelijkse realiteit kunt toepassen.

II. Authenticiteit en leiderschap (18 oktober 16.00-18.00 uur)
Wie ben jij in je vak en de omgeving waarin je werkt? Tijdens deze tweede sessie komt de driehoek leiderschap – authenticiteit – overtuiging aan bod. Welke technieken kun je toepassen om je eigen authenticiteit te vergroten? Hoe bewust ben je je van je eigen persoonlijkheid die je inbrengt in de lobby? Hoe zeer bepaalt je authenticiteit jouw leiderschap in het vak en daarmee je overtuigingskracht? Heb je een beeld van hoe de ander jouw leiderschap ziet? Wat maakt jouw aanpak in de lobby specifiek, persoonlijk en gericht? Dit soort vragen behandelen we in deel twee van het drieluik.

III. Jouw vakmanschap optimaliseren (25 oktober 16.00-18.00 uur)
In de derde workshop borduren we voort op de eerste twee sessies. Alleen gaan we nu een stap verder: wat wil je bereiken en hoe kom je daar? Wat zijn drempels die je tegenkomt? Hoe zijn deze te beslechten? Met elkaar gaan we de moeilijke vragen aan! Of juist de vragen waar je al lang het antwoord op hebt, maar die je maar niet in de praktijk brengt. Alles vanuit het perspectief effectiever invloed uit te oefenen in het politieke, maatschappelijke en beleidsdebat.

Dialoog en reflectie staat centraal, vooral tijdens de tweede en derde sessie. Om een intieme en kleinschalige sfeer te garanderen doen aan dit drieluik maximaal 12 mensen mee. Wees er daarom op tijd bij!

Locatie
Dit drieluik vindt plaats bij de Public Affairs Academie, Benoordenhoutseweg 88 in Den Haag.

Aanmelden en meer informatie
Deelname aan dit drieluik kost €650,- (exclusief BTW). Je kunt je aanmelden of meer informatie opvragen via het onderstaande formulier.

[contact-form-7 id=”6364″ title=”Responsief aanmeldformulier | Drieluik Persoonlijke effectiviteit in Public Affairs – Vanaf 11 oktober 2022″]