EVENT AGENDA

Storytelling en ervaringsdeskundigheid

Als een belang persoonlijk wordt, gaat het over echte mensen met een echt verhaal. Zonder dat het verhaal zielig is, probeert het verhaal in te spelen op het verstand en gevoel. Een éigen verhaal. Van een patiënt of van een burger. Van een gedupeerde of van een slachtoffer. Van een winnaar of van een verliezer. Wat hebben deze afzenders gemeen hebben? Allen zijn zij gedreven individuen die vanuit eigen ervaring duidelijk proberen te maken wat er nodig is aan veranderingen, beleid of aandacht voor een bredere doelgroep.

Het persoonlijke verhaal als lobbyinstrument: storytelling met impact! Denk aan Howick en Lili, Hugo Borst met zijn lobby rond de ouderenzorg of Annemarie Heite uit het Groningse Bedum over de impact van aardbevingen op haar persoonlijke leven. Zij zijn voorbeelden van ervaringsdeskundigen op uiteenlopende dossiers, die hún eigen ervaringen hebben ingezet om verandering te bewerkstelligen. En het werkt!

Opzet
Wat maakt echt impact? Hoe verhouden emoties en gevoelens zich tot feiten en cijfers? Hoe vertel je je verhaal? Hoe zorg je dat je boodschap overkomt met of dankzij jouw persoonlijke verhaal? Wat neem je van jezelf mee? En ligt het er nog aan wie je publiek of gesprekspartner is? Kortom: hoe gebruik je het persoonlijke verhaal op zo’n manier dat het je boodschap versterkt?

Om deze en nog veel meer vragen te beantwoorden verkennen we tijdens de masterclass Storytelling en ervaringsdeskundigheid de relatie tussen het persoonlijke verhaal en de vraag naar verandering. We oefenen je pitch en gaan met jouw praktische case aan de slag om jouw verhaal effectief in te zetten om impact te creëren.

Hoofdtrainer van de dag is Marielle van Oort. Met haar jarenlange ervaring als public affairs adviseur kent zij de overwegingen die meespelen bij het al dan niet inzetten van het persoonlijke verhaal. Marielle zal worden ondersteund door Bente die vanuit eigen ervaring vertelt hoe zij haar persoonlijke verhaal en ervaringsdeskundigheid heeft ingezet in de lobby, en waar zij de grens trok.

Datum en locatie
De masterclass vindt plaats op woensdag 6 november 2019 bij de Public Affairs Academie, Benoordenhoutseweg 88 in Den Haag. We beginnen de dag om 10.00 uur (inloop 9.45 uur) en we zullen rond 16.00 uur afronden.

Aanmelden en meer informatie
De kosten voor deze masterclass bedragen €650 per persoon (inclusief lunch en literatuur; exclusief BTW). De factuur ontvang je na afloop van de masterclass. Vragen? Neem gerust contact met ons op!