EVENT AGENDA

Webinarreeks: Impact in jouw gemeente

De gemeenten hebben het zwaar. In de afgelopen jaren zijn steeds meer verantwoordelijkheden bij de gemeente komen te liggen. Denk aan de jeugdzorg, de Wmo of het passend onderwijs. En tegelijkertijd kun je zien dat de rek eruit is. De tekorten groeien op de gemeentelijke begrotingen en daarmee worden gemeenten geconfronteerd met moeilijke beslissingen. De vraag die jij je moet stellen: wat is de mogelijke impact van deze beslissingen op mijn organisatie? En vooral: wat kan ik zelf doen om mijn belang, partnerschap en inzichten te delen? In deze serie van vier webinars gaan we op deze vraag een antwoord geven.

In de gemeente werkt het bereiken van beleidsmakers en het uitoefenen van invloed echter nét iets anders dan op landelijk niveau. Tijdens deze reeks webinars gaan we in op je rol als belangenbehartiger op lokaal niveau. Onder leiding van twee ervaren adviseurs op gebied van lokale politiek laten we je zien hoe je invloed kunt uitoefenen op lokaal beleid. Maar ook zijn er verschillende gastsprekers die hun inzichten zullen delen. Denk aan raadsleden en wethouders. Interactief en met ruimte voor jouw vragen!

Vier praktische webinars
1. Hoe werkt de gemeente? (donderdag 19 november, 13.00-14.15 uur)
Als je jouw belang op de kaart wilt zetten, is het goed te snappen hoe een gemeente in elkaar zit. In deze webinar gaan we in op onder meer de rol van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en instituties zoals de lokale rekenkamer en de Wmo-adviesraad. Maar ook laten we je zien en ervaren waarom een gemeente behoefte heeft aan jouw inbreng. Een praktisch webinar met als doel je thuis te laten voelen in gemeenteland.

2. Lokale instrumenten voor belangenbehartiging (donderdag 26 november, 13.00-14.15 uur)
Hoe kan je invloed uitoefenen? Wat is de juiste timing en wat zijn kansrijke lobbymomenten? Hoe werken de formele instrumenten, bijvoorbeeld inspraak? Maar ook: wat zijn de andere, meer informele instrumenten? In hoeverre kun je de lokale media betrekken? En wie zijn je mogelijke partners om samen mee op te trekken? Samen met lokale lobbyisten maar ook (oud-)politici gaan we het gesprek met je aan. Een webinar die je inspiratie biedt of misschien juist een bevestiging. Praktisch ingestoken en vooral gericht op jouw vragen.

3. Het burgerinitiatief (woensdag 2 december, 13.00-14.15 uur)
Burgerinitiatieven zijn er in alle soorten en maten. Voor zowel kleine als grote groepen uit de wijk, buurt of hele gemeente. Denk aan een aantal dorpsbewoners die na sluiting van de gemeentelijke sporthal het besluit namen om er dan maar zelf eentje te laten bouwen en beheren. Gewoon door de gebruikers, de burgers, zelf dus. En tegenwoordig is ook de digitale buurtwacht op meerdere plekken in het land een feit: een WhatsApp-groep die het gevoel van veiligheid in de buurt verhoogt. Andere voorbeelden van burgerinitiatieven: grote schoonmaakacties, energiecoöperaties, wijkondernemingen, bijeenkomsten voor eenzame ouderen, buurtfeesten, noem maar op. Maar een burgerinitiatief kan ook een belangrijk instrument zijn in belangenbehartiging. Hoe werkt dit? Vanuit theorie en praktijk beantwoorden we tijdens deze webinar die vraag.

4. De gemeenteraadsverkiezingen al in zicht? (woensdag 9 december, 13.00-14.15 uur)
De gemeenteraadsverkiezingen lijken nog ver weg. Zeker in vergelijking met de landelijke verkiezingen van aankomende maart. Maar toch zijn de uitslagen van die landelijke verkiezingen op weg naar de 2022 van groot belang. Wat zijn de thema’s? Hoe een waarop monitor je de komende maanden in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen? Wat is de impact van corona op de lokale politiek? Hoe verbind je lokaal met landelijk? In deze webinar gaan we op zoek naar antwoorden op die vragen. En stel vooral ook je eigen vragen!

Aanmelden en meer informatie
Je kunt je aanmelden voor één of meerdere webinars via het onderstaande formulier. Het tarief per webinar is €40,- (exclusief BTW), en als je ze allemaal volgt ontvang je 15% korting. Na aanmelding ontvang je binnenkort een factuur.

Als je je voor één of meerdere webinars aanmeldt ontvang je bovendien kosteloos onze herziene online publicatie ‘Impact in de gemeente’.

[contact-form-7 id=”3333″ title=”Aanmeldformulier Webinarreeks Impact in jouw gemeente”]