Kennisbank

De impact van nieuwe politiek

In de meeste gemeenten in Nederland zijn de coalitie-onderhandelingen nog in volle gang. Volgens een eerste verkenning van het NRC Handelsblad lijken deze onderhandelingen ook langer te duren dan voorheen. In 2014 hadden 65 gemeenten de onderhandelingen afgerond na een maand; nu zijn dat er nog maar 12.Een reden hiervoor is misschien wel de roep om bestuurlijke vernieuwing door raadsleden in het hele land.

De opnieuw lage opkomst van kiezers en de groei van lokale partijen, laat voor veel raadsleden zien dat er iets moet veranderen. Met de oproep van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) in het achterhoofd, wordt er daarom op veel plekken in het land geëxperimenteerd met nieuwe vormen van akkoorden. Ook zijn er op veel plekken plannen om meer verantwoordelijkheden bij inwoners neer te leggen door middel democratische experimenten.

Kansen voor belangenbehartigers
Dit biedt kansen voor u als belangenbehartiger, nu maar ook op lange termijn! Op dit moment bieden veel gemeenten ruimte voor inwoners om mee te denken over de inhoud van het coalitieakkoord. In een heel aantal plaatsen wordt namelijk gekozen voor een raadsakkoord of een samenlevingsakkoord. Soms als hoofdvorm, maar regelmatig ook als aanvulling op het coalitieakkoord op hoofdlijnen. U heeft als belangenbehartiger hierdoor meer kansen om mee te denken over de richting van het gemeentebeleid in de aankomende jaren. Door deze akkoorden komt de regie namelijk meer bij de gemeenteraad zelf te liggen, in plaats van alleen bij de onderhandelende partijen bij de inzet op een coalitieakkoord

De samenleving betrekken
Ook na de onderhandelingen zijn er voor u volop kansen. De afgelopen jaren zijn overal in Nederland al pogingen gedaan om de samenleving meer bij het gemeentebeleid te betrekken. Sommige pogingen waren hierbij succesvoller dan andere. Zo werd in de gemeente Heerenveen zelfs geloot onder inwoners van een bepaalde wijk om te bepalen wie de regie over een plan voor de openbare ruimte in de wijk zou krijgen. En de stad Groningen kent jaarlijks een ‘open raad’ waarin inwoners ideeën mogen pitchen die raadsleden vervolgens kunnen adopteren.

Deze ontwikkelingen lijken zich de komende jaren alleen maar voort te zetten. Besluitvorming zal hierdoor steeds meer buiten het gemeentehuis plaatsvinden. Ook zijn de wethouder of de raadsleden van de coalitiepartijen niet altijd meer de meest logische gesprekspartner. Het is zaak om hier als belangenbehartiger nu al op in te spelen. Hierdoor hoeft u over vier jaar niet met weemoed terug te kijken naar de gemiste kansen waarbij u uw belangen op de kaart had kunnen zetten!