Kennisbank

‘Data en dreiging’ van Bob de Graaff

In ‘Data en dreiging’ geeft Prof. Dr. Bob de Graaff, hoogleraar Intelligence and Security Studies aan de Universiteit Utrecht, een inleiding tot de wereld van intelligence. Het uitgangspunt van (het verzamelen van) intelligence is een antwoord geven op onzekerheden; enerzijds door bedreigingen weg te nemen of te verminderen en anderzijds door kansen op succes te signaleren. De Graaff geeft in het boek een historisch overzicht van hoe het verzamelen, analyseren en interpreteren van intelligence in z’n werk gaat.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Maar hij begint met een definitie van het begrip, want daar lopen de meningen nogal over uiteen. De meest gebruikelijke manier van definiëren refereert naar informatie. Niet alle informatie is echter intelligence; informatie moet aan een aantal eisen voldoen. De Graaff definieert intelligence als “de organisatie van afgeschermde activiteiten gericht op het bewerkstelligen van een informatievoorsprong ten behoeve van een betere besluitvorming, hetzij door onzekerheid voor de eigen partij te reduceren, hetzij door die voor de tegenpartij te vergroten, in een omgeving die bewust poogt het bereiken van zo’n informatievoorsprong te frustreren.” De Graaff stelt dat dit een vrij brede maar nauwkeurige definitie is, en dat zij zich niet beperkt tot alleen overheidsdiensten. Sterker nog: volgens deze definitie kan, zoals later in zijn boek blijkt, iedereen aan intelligence doen.

Je leest de gehele recensie op onze Facebookpagina.