Kennisbank

Experiment Tweede Kamer: het rondetafeldebat

Recent introduceerde de Tweede Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een nieuwe vergadervorm: het rondetafeldebat. In een rondetafeldebat zien Kamerleden persoonlijk hoe er over informatie, ervaringen en invalshoeken uit de praktijk wordt gedebatteerd. De Kamerleden doen zelf niet mee. Hoe werkt het rondetafeldebat precies en welke potentie heeft het?

Naast reguliere debatten, zoals AO’s en plenaire debatten, bestaat er voor Tweede Kamercommissies de mogelijkheid input uit de praktijk te halen. Dit kan op twee manieren: via een technische briefing of via een hoorzitting. In een technische briefing kunnen ambtenaren van ministeries, vertegenwoordigers van adviesorganen of wetenschappers uitleg geven over diverse technische en feitelijke aspecten van een dossier. Kamerleden hebben dan de mogelijkheid feitelijke vragen te stellen over deze aspecten. In een hoorzitting kunnen Kamercommissies zich laten informeren door vertegenwoordigers van organisaties, (ervarings)deskundigen of andere betrokkenen. In een rondetafelgesprek, een specifieke vorm van een hoorzitting, kunnen meerdere deelnemers naast met de Kamerleden ook onderling met elkaar in gesprek gaan. Hierdoor worden onderlinge verschillen tussen de deelnemers en de Kamerleden duidelijk. De uitkomst van technische briefings en hoorzittingen worden bijvoorbeeld gebruikt bij de behandeling van wetsvoorstellen.

Nu is er dus een nieuw Kamerinstrument: het rondetafeldebat. De Kamercommissie OCW had op 15 januari de primeur toen zij onder leiding van commissievoorzitter Ockje Tellegen het eerste rondetafeldebat hield over Curriculum.nu. Tijdens het debat stonden niet de vragen van Kamerleden centraal, maar het debat tussen vier personen betrokken bij de ontwikkeling van Curriculum.nu en vier personen die hier kritisch op zijn. Kamerleden waren dus slechts toehoorder en hadden niet de rol van vragensteller of deelnemer aan het debat.

Volgens Tellegen was het rondetafeldebat een groot succes. In een post op LinkedIn schrijft ze dat het een “levendig debat en scherpe discussie” opleverde, en dat het een geslaagd experiment was. Een dag later kondigde Kamerlid Paul van Meenen (D66) in de procedurevergadering van OCW aan dat hij deze nieuwe vergadervorm graag beschikbaar wil maken in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer. Wellicht volgen er dus snel meer rondetafeldebatten!