Publicaties

Op regelmatige basis brengen we publicaties uit over allerlei onderwerpen die raken aan public affairs en belangenbehartiging, allemaal op basis van ons eigen onderzoek. De nieuwere publicaties vind je online, de oudere kun je in fysieke vorm bestellen. Benieuwd? Lees hieronder welke publicaties we allemaal hebben gemaakt.


Digital public affairs: belangenbehartiging in de 21ste eeuw

De wereld om ons heen digitaliseert in rap tempo. Wat is de impact hiervan op het public affairsvak? Deze vraag staat centraal in deze publicatie. Aan de hand van literatuur en een aantal interessante casussen, waarvoor we betrokkenen hebben geïnterviewd, gaan we in op allerlei ontwikkelingen en innovaties binnen het public affairsdomein. Hierbij komen onder andere digitale samenwerkingsverbanden, microtargeting en digitale campagnes aan bod.

En wat blijkt? Digital public affairs staat nog in de kinderschoenen. Voor de meeste PA-professionals lijkt het nog geen tweede natuur te zijn om de kracht van data, online samenwerking of microtargeting te benutten. Toch worden er stappen gezet. Digitale monitoringstools zijn in opkomst, online coalities komen van de grond en campagnes worden steeds vaker (uitsluitend) digitaal gevoerd. En nog belangrijker: het vakgebied blijft zich ontwikkelen.

We gaan in deze publicatie ook in op de vaardigheden die een public affairsprofessional in de 21ste eeuw nodig heeft. Ten slotte schetsen we een toekomstperspectief en introduceren we het digitale public affairswiel; een leidraad om je digitale public affairsactiviteiten mee vorm te geven.

Je vindt de publicatie hier.


Invloed in public affairs: wetenschap en praktijk samengebracht

In deze publicatie hebben we gekeken naar diverse aspecten van invloed, die we onder de loep hebben genomen vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. Daarnaast hebben we een groot aantal lobbyisten, politici, directeuren van brancheverenigingen geïnterviewd om erachter te komen hoe zij tegen invloed en beïnvloeding aankijken. Hun praktijkervaringen hebben we geanalyseerd in het licht van de theorie.

In de publicatie gaan we ook meer in op de dagelijkse praktijk van PA-professionals. Hoe herken je jouw invloed of die van je organisatie en hoe kun je deze vergroten? Aan de hand van de theorie, praktijkervaringen en een handig stappenplan geeft deze publicatie, naast de nodige kennis over het fenomeen, ook houvast en praktische tips om jouw invloed te herkennen en te vergroten.

Je downloadt de publicatie hier.


Impact in de gemeente: samen lokaal het verschil maken

Gemeenteland is in de afgelopen jaren flink opgeschud. Door decentralisaties en fusies is het lokale politieke landschap ingrijpend veranderd. Het stoeptegel- en lantaarnpaalgehalte is grotendeels verdwenen, nu raadsleden steeds meer verantwoordelijkheden krijgen.

Gelukkig staat de gemeente van alle overheidslagen nog steeds het meest in contact met haar inwoners. Lokale politici zijn gemakkelijk aan te spreken, willen graag aansluiten op het maatschappelijke debat en hechten veel waarde aan het draagvlak van bewoners. Daarnaast zijn ambtenaren en wethouders bij het maken van beleid continu op zoek naar partners. Lokaal liggen er dus mooie kansen voor enthousiaste inwoners en maatschappelijke organisaties.

Je vindt de publicatie hier.


Begroting Basics: wat je moet weten om de rijksbegroting te begrijpen en te beïnvloeden

Voor Prinsjesdag presenteren we elk jaar de pdf-handleiding getiteld ‘Begroting Basics: wat je moet weten om de rijksbegroting te begrijpen en te beïnvloeden’. Hierin wordt beschreven hoe je de begrotingen die met Prinsjesdag verschijnen kunt interpreteren, en hoe je je lobbystrategie eventueel kunt evalueren in de context van het nieuwe politieke jaar. Door middel van een aantal praktische tips en handige stappen word je met deze handleiding wegwijs in de begrotingen, en leer je bovendien hoe je invloed kunt uitoefenen op het beleid. Wil je begrotingen beter leren begrijpen en weten waar je op moet letten? Dan is deze publicatie perfect voor jou!

Je leest de publicatie hier.


Wegwijs in de provincie: lobbyen op provinciaal niveau

De provincie telt! Het is een overheidsorgaan dat gaat over wezenlijke zaken die dichtbij het leven van de burger komen. Veel voorkomende voorbeelden zijn – inderdaad – provinciale wegen of het regionale streekvervoer. Maar provincies beslissen bijvoorbeeld ook over duurzaamheidsvraagstukken, ruimtelijke ordening en natuurbehoud.

Jij bent aan zet! Je hebt verschillende inhoudelijke en praktische instrumenten tot je beschikking om aandacht te realiseren voor de oplossing van knelpunten. De kunst is om deze voorstellen en ideeën te combineren met een krachtige boodschap en de juiste timing. Als je weet welke ingrediënten je hiervoor nodig hebt, dan geeft dat je de mogelijkheid je belang letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten, of dat nu in Drenthe, Zeeland, Noord-Holland of een andere provincie is. Deze publicatie kan je daarbij helpen!

Bestel de publicatie hier.