Kennisbank

Podcast 2: Public affairs in de polder

Tijdens Rutte-III zal het poldermodel van grote politieke kracht blijven, ook binnen de zorg, het onderwijs, klimaat en andere beleidsterrein. Meepraten in de polder betekent: kansen om beleid te beïnvloeden, maar ook een verhoogd afbreukrisico. Hoe kunnen belangenbehartigers hier het beste mee omgaan? Dat bespreekt de Public Affairs Academie met ervaren polderaars: Alexander Rinnooy Kan (Eerste Kamerlid en hoogleraar), Patrick Fey (CNV) en Frank Bluiminck (VGN).