Public affairs strategie – Hoe kies je de juiste strategie?

In een public affairs strategie verwoord je wat je wil bereiken met je public affairs beleid en hoe je dat gaat doen. Hiermee is het ook duidelijk voor de rest van je organisatie wat public affairs betekent voor de organisatie. Bij het opstellen van de public affairs strategie zal je rekening moeten houden met alle verschillende aspecten van public affairs.

Waaruit bestaat een public affairs strategie?
De public affairs strategie van je organisatie bestaat uit de verschillende onderdelen van public affairs. Hierbij hoort het opstellen van de doelen van de organisatie, de interne en externe lobby, maar bijvoorbeeld ook stakeholdersmanagement. In het kort bestaat de public affairs strategie uit ten minste de volgende onderdelen:

  • Jouw stip op de horizon: wat wil je bereiken met je strategie?
  • Je partners: wie neem je mee, wie zijn er betrokken op jouw issue en met wie moet je in gesprek?
  • Je boodschap: wat wil je uitdragen en overbrengen?
  • Je eerste stapppen: wat zijn de eerste acties die je gaat zetten om je doel te bereiken?

Belang van een goede strategie

Met een goede public affairs strategie kan je uitwerken wat de boodschap is die je wilt overbrengen en daar concrete acties aan verbinden die je gaat uitvoeren. Op basis van de strategie kan je stakeholders gaan benaderen, Kamerleden uitnodigen voor een werkbezoek of bijvoorbeeld een petitie starten om je onderwerp op de agenda te zetten.

Als je je public affairs strategie helder hebt, is het ook voor de rest van je organisatie duidelijk waar de afdeling public affairs mee bezig is. Bovendien is het voor je eigen afdeling helder waar je heen gaat, en kan je bijvoorbeeld de afdeling communicatie daar ook bij betrekken.

Bekijk ons actuele aanbod

Voorbeeld public affairs strategie

Stel je voor dat je werkt bij een organisatie die zich inzet voor schoollunches. In je public affairs strategie zet je dan wat je doel is, bijvoorbeeld: alle kinderen in Nederland krijgen tussen de middag een gezonde schoollunch.

In de strategie werk je verder uit met wie je kan gaan samenwerken, denk aan groente- en fruittelers of organisaties in de zorg, en wie je nog moet overtuigen, bijvoorbeeld de onderwijsbonden of politici. In je kernboodschap formuleer je welke argumenten je kunt gebruiken om anderen te overtuigen van het belang van die schoollunch voor elke leerling. Vervolgens werk je ook alvast je eerste stappen uit: je benadert onderwijsbonden, nodigt Kamerleden uit voor een werkbezoek op een school en biedt met maatschappelijke organisaties een petitie aan.

In het echt ziet je strategie er natuurlijk iets uitgebreider uit, en is er veel afstemming nodig om tot een public affairs strategie te komen waar je hele organisatie achter kan staan. Maar de strategie zorgt ervoor dat je die onderdelen in elk geval duidelijk moet krijgen.

Hoe kom je tot jouw strategie?

Om tot een goede public affairs strategie te komen is het belangrijk om te weten wat er speelt. Wat vinden politieke partijen van het issue waar je op opereert? Wat zijn de argumenten voor of tegen je lobbydoel?

Daarnaast heb je ook de kennis over public affairs nodig om een goede public affairs strategie op te zetten. Dat kan je binnen je organisatie regelen, door bijvoorbeeld een public affairs professional aan te nemen, of door een trainingen te volgen.

Bekijk onze trainingen

Advies over jouw public affairs strategie

Je kunt ook een public affairs kantoor inschakelen bij het opstellen en uitvoeren van je public affairs strategie. Zij denken met je mee over hoe je tot een goede strategie komt en ondersteunen je eventueel met de uitvoering van je strategie.

Onze kennispartner Van Oort & Van Oort is zo’n public affairs kantoor. Zij geven allerlei organisaties advies over hun public affairs strategie. Neem eens een kijkje op de website als je meer wil weten!

Public affairs strategie training

Bij de Public Affairs academie helpen we je graag door middel van onze trainingen, masterclasses en workshop rond public affairs. Tijdens onze vierdaagse masterclass Public Affairs en Lobby komt het opstellen van de strategie voor je organisatie bijvoorbeeld uitgebreid aan bod.

Je kunt ook specifiekere trainingen volgen, als je meer op zoek bent naar ondersteuning op een onderdeel van de strategie waar je niet uitkomt. Zo bieden we trainingen aan over stakeholdersmanagement en het maken van omgevingsanalyses. Daarnaast kan je bij ons terecht als je als organisatie een training voor je hele public affairs team wilt organiseren; maken we de training graag op maat voor jouw organisatie.

Jouw public affairs strategie bepalen?

Bekijk onze public affairs strategie trainingen