Public affairs

Public affairs draait om de beïnvloeding van het beleid(sproces) en de eigen maatschappelijke positie. Public affairs kan ingebed zijn in de eigen organisatie, maar ook worden uitbesteed aan een public affairs bureau. Een public affairs definitie die aangehouden wordt door de Beroepsvereniging voor Public Affairs is: ‘Het strategische proces van inspelen op politieke besluitvorming en op veranderingen in de maatschappij en publieke opinie die van invloed zijn op het functioneren van de eigen organisatie.’ Public affairs kan bijvoorbeeld worden ingezet om een bepaalde beleidsmaatregel op een dossier te bewerkstelligen, of juist tegen te houden.

Wat is Public Affairs?

Public affairs bestaat in de praktijk uit een aantal onderdelen. Het is als eerste belangrijk om helder te krijgen welke organisaties, overheden en ander belanghebbenden actief zijn op een onderwerp. Het in kaart brengen van deze actoren en daarop reageren noemen we stakeholdermanagement.

Een ander onderdeel dat belangrijk is, is issuemanagement. Dit houdt in dat je analyseert welke visies er zijn op een onderwerp en welke argumenten daarbij horen. Hierna kan je als organisatie proberen het beleid en je eigen maatschappelijke positie te beïnvloeden.

Wat is het belang van Public Affairs?

Nu je weet wat de betekenis van public affairs is, is de volgende stap om te kijken wat het belang ervan is voor je organisatie. Als organisatie opereer je in een maatschappelijke omgeving en ben je gebonden aan beleid.

Met behulp van public affairs probeer je dat beleid en je eigen maatschappelijke positie aan te passen. Een voorbeeld hiervan zijn gezondheidsorganisaties die public affairs inzetten om preventiebeleid aan te scherpen.

Bekijk ons actuele aanbod

Voor wie is Public Affairs belangrijk?

Public affairs kan worden ingezet door een breed aantal organisaties, bedrijven of zelfs overheden. Belangrijk is dat de organisatie te maken heeft met het maatschappelijk veld of met beleid.

De doelen die daarbij gesteld worden kunnen verschillen per organisatie of zelfs per keer: of je nou meer geld wilt voor regionaal vervoer, een bepaalde beleidsregel aangepast wilt hebben of je eigen organisatie beter wil positioneren; public affairs kan je er bij helpen.

Voordelen van lobbyen

Lobbyen en public affairs worden vaak als synoniemen van elkaar gebruikt. Hoewel dat niet helemaal klopt, lijken ze wel op elkaar. Lobbyen wordt vaak omschreven als het gedeelte van public affairs dat draait om het beïnvloeden van de besluitvorming.

Lobbyen kan je organisatie helpen om:

  • Een onderwerp op de agenda te plaatsen.
  • Beleid aan te passen zoals jouw organisatie dat wil.
  • Beleidswijzigingen tegen te houden die je organisatie kunnen schaden.
  • Budget vrij te krijgen op het issue waarop jouw organisatie zich focust.

Bekijk onze lobby trainingen

Public Affairs bureau

Een public affairs bureau helpt organisaties met het opzetten van hun public affairs-beleid. Afhankelijk van het soort bureau en de organisatie kan zo’n bureau ook een deel van de public affairs voor de organisatie overnemen.

Onze strategische partner Van Oort & Van Oort helpt organisaties bijvoorbeeld met het monitoren van politieke ontwikkelingen, het geven van public affairs-advies over bepaalde issues en thema’s en het uitvoeren van de public affairs-strategie.

Public Affairs opleiding

Bij de Public Affairs Academie houden we ons bezig met het verzamelen van kennis en het geven van trainingen, workshop en masterclasses rond public affairs. Daarmee kan de public affairs-professional in jouw organisatie weer aan de slag om de strategie op te stellen en om te zetten in concrete acties.

Met een public affairs opleiding kan je bijvoorbeeld leren hoe je een Rijksbegroting moet interpreteren, hoe je een omgevingsanalyse opstelt of hoe je om kan gaan met andere stakeholders op je issue. Met een training vergroot je dus je kennis van public affairs, kan je in gesprek met andere public affairs-professionals en krijg je de tools om zelf in je organisatie aan de slag te gaan!

Meer leren over Public Affairs?

Bekijk onze Public Affairs opleidingen