Kennisbank

Recensie | Alles Komt Goed

‘Alles komt goed’ is een opgetekende gedachtenuitwisseling tussen VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff en VVD-raadslid in Rotterdam Tim Versnel. In het boek gaan de twee met elkaar in gesprek over de politiek, de maatschappij, hun problemen en oplossingen. In vijf hoofdstukken wordt de Nederlandse situatie afgezet tegen internationale politiek, maar wel met de focus op Nederland: economie, samen leven, migratie, veiligheid en klimaat.

Bijna een halfjaar geleden verraste VDD-kroonprins Klaas Dijkhoff vriend en vijand met zijn besluit om na de Tweede Kamerverkiezingen niet meer terug te keren in de politiek. Lange tijd gold hij als de gedoodverfde opvolger van Mark Rutte. Zijn vertrek zorgde er dan ook voor dat de leegte rond Rutte zich verdiepte. Het was Dijkhoff die met zijn discussiestuk ‘Liberalisme dat werkt voor mensen’ de eigen standpunten van de VVD eens grondig tegen het licht wilde houden. Het discussiestuk was dan ook van grote invloed op het project van Dijkhoff en Versnel. Dijkhoff pleit onder andere voor meer aandacht voor de middenklasse en de kleine ondernemers.

‘Liberalen, meer specifiek wij van de VVD, zijn verantwoordelijk voor een heel groot deel van de politieke besluitvorming van de afgelopen decennia. De stand van zaken van begin 2020 was voor een groot deel mede het resultaat van ons eigen handelen. Dan is er de valkuil dat je liever niet wilt toegeven dat je er soms naast hebt gezeten, of dat dingen misschien een heel ander resultaat hebben opgeleverd dan je wilde.’

In de Kamer bleek hij een zeer ad rem komisch talent. Die toon heeft het boek ook meegekregen. Toch is het een zeer duidelijk en helder geschreven verhaal geworden over de staat van de wereld en de plaats van Nederland op het wereldtoneel. De gedachte dat Dijkhoff binnen zowel de VVD als in de Kamer een leegte achterlaat is er een die na het lezen van dit boek versterkt wordt. Dijkhoff analyseert alle thema’s aandachtig en schetst in het boek een concreet toekomstperspectief.