Kennisbank

Recensie | Honger en oorlog

Met de oorlog in Oekraïne staan thema’s als honger en oorlog weer op de kaart. Het was voor Tweede Kamerlid Derk Boswijk reden om eind 2022 een essay uit te brengen waarin hij in gaat op de complexiteit van het mondiale voedselsysteem.  Hij verbindt dat vervolgens aan de invloed die voedselproductie en tekorten hebben op geopolitiek en oorlogen. 

Van Boswijk is bekend dat hij houdt van het lezen van politieke geschiedenisboeken, hij schreef er zelf ook twee. In zijn eigen essay begint hij dan ook met een korte terugblik op een geschiedenis van honger en oorlog, van de jagers & verzamelaars tot aan de moderne tijd. Tactieken die in de geschiedenis werkten, zijn anno 2022 nog steeds actueel met bijvoorbeeld het blokkeren van graan in de oorlog in Oekraïne.

In een analyse zet Boswijk uiteen hoe voedsel en oorlog met elkaar samenhangen, en dat het daarom veel te belangrijk is om volledig over te laten aan de (wereld)markt. Interessant is bijvoorbeeld de analyse over de voedselonafhankelijkheid van de EU; hoewel we het op sommige gebieden vrij goed doen, zijn we toch heel erg afhankelijk van bijvoorbeeld soja uit Zuid-Amerika.

Boswijk ziet dat er vaak te simpel wordt gedacht over complexe zaken als ons voedselsysteem. Met oneliners doe je geen recht aan de praktijk, betoogt hij in zijn essay. De politiek moet volgens hem burgers meenemen in de dilemma’s die er liggen, om zo tot een beter compromis te komen. Het eerste moment dat politieke partijen voor die keuze staan zal zijn rond de presentatie van het nieuwe Landbouwakkoord, dat hopelijk eind maart op tafel moet liggen.

Over de auteur

Derk Boswijk is sinds 2021 Tweede Kamerlid voor het CDA. Eerder was hij al Statenlid en Fractievoorzitter van het CDA in de Provincie Utrecht. In de Tweede Kamer heeft Boswijk de portefeuilles Defensie, Landbouw, Natuur & Visserij (incl. stikstof) en Vertegenwoordiging grote steden.