Kennisbank

Recensie | Nu is het aan ons!

Vertrouwen de mensen politici niet meer? Of ligt het juist andersom: de politiek vertrouwt de burgers niet? Dat is misschien wel de onderliggende vraag in het aansprekende pamflet van Eva Rovers. Public affairs professionals zouden dit werk van Eva Rovers eigenlijk allemaal moeten lezen. Het is een pleidooi voor de burger als maatschappelijk belangenbehartiger en voor hun wijsheid, creativiteit en denkvermogen.

De nieuwe bestuurscultuur, de veranderde relatie tussen burger en politiek, de inzet op vertrouwen, de menselijke maat en de zorg voor toekomstige generaties.  Het zijn woorden die we veel horen in Den Haag. Maar dat gaat allemaal over de burger; niet over samen met de burgers. Rovers ziet dat als een gemiste kans, zeker gezien de voorbeelden en geleerde lessen in het buitenland en de grote uitdagingen waar we als samenleving voor staan.  Juist nu is het nodig de burger te betrekken. De boosheid, het wantrouwen en de frustratie zijn er. Maar komt dat juist niet voort uit betrokkenheid? En moeten we dat niet omzetten naar verbinding en meedenken?

Het burgerberaad is volgens haar een prachtig instrument. Voorbij het scoren en winnen op korte termijn en meer gericht op de samenleving op de lange termijn. In een burgerberaad wordt gezocht naar een gedeeld belang. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan zeshonderd burgerberaden georganiseerd. Volgens een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werken burgerberaden onder meer omdat de deelnemers onafhankelijk zijn en geen rekening houden met een politieke achterban. Daardoor hebben ze meer oog voor het collectieve belang en de lange termijn, wat maakt dat Rovers er in het pamflet erg enthousiast over is.

Voor alle belangenbehartigers die geloven dat iedereen een stem moet hebben in Den Haag is dit pamflet een aanrader. De burger als serieuze maatschappelijk belangenbehartiger, niet alleen de storyteller ten dienste van het georganiseerde belang.