White paper | Lobbyen op lokaal niveau

Voor PA-professionals is een goede lokale lobby van groot belang. Maar hoe werkt het? Hoe verschilt lokale belangenbehartiging van het landelijke? En wat kun je als landelijke organisatie doen in de meer dan 350 gemeenten?

Public affairs in de gemeente

Door de verschillende en toekomstige decentralisaties is het takenpakket van gemeenten sterk uitgebreid. Zij dragen nu verantwoordelijkheid voor zorgtaken, zijn betrokken bij arbeidsmarktvraagstukken, bouwen woningen, hebben een rol in de energietransitie en krijgen met de nieuwe Omgevingswet ook extra taken op het gebied van ruimtelijke ordening. Voor vrijwel iedere organisatie valt er iets te halen – en te brengen – richting gemeenten. Alleen moet je wel de weg kennen en weten wat gemeenten zoeken in hun contact met belangenbehartigers.

Lokale belangenbehartiging steeds belangrijker

Het overhevelen van taken en bevoegdheden naar gemeenten heeft impact op de public affairs-wereld. Voor verschillende onderwerpen volsta je niet meer met alleen een landelijk lobbytraject. Lokale belangenbehartiging wordt steeds belangrijker. Dat vergt ook een andere aanpak van jou als belangenbehartiger.

Lobby en gemeenteraadsverkiezingen

Om de vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen Deze verkiezingen zijn een middel voor jou als belangenbehartiger en bieden kansen die maar een keer per vier jaar  voorkomen. Daarom is het van belang om goed beslagen ten ijs te komen. De volgende kans om je stempel op het gemeentelijk beleid te drukken is immers pas weer vier jaar later.

De gemeente als partner

Maar ook na afloop van de verkiezingen, als er nieuwe coalities zijn gevormd en nieuwe Colleges van Burgemeester en Wethouders zijn geïnstalleerd, is je gemeentelijke lobby nog steeds van
belang. Gemeenten zoeken partnerschap, een klankbord, raakvlakken met het maatschappelijk middenveld, en kijken daarbij steeds naar de impact van beleid op hun inwoners.

Gratis whitepaper

Benieuwd? Download gratis ons whitepaper over lobbyen op lokaal niveau. Als je het formulier hieronder invult ontvang je het paper automatisch in je mail!

[contact-form-7 id=”5865″ title=”Responsief aanmeldformulier | White paper Lobbyen op lokaal niveau”]